Top Ad unit 728 × 90

Aris Retro 1914

random

1930: Πως προπονείται ο ΑΡΗΣ!


Από τον Τύπο της εποχής, Νοέμβριος 1930, διαβάστε άγνωστες λεπτομέρειες για το πως προπονείται ο ΑΡΗΣ!! 

"Να ένα πράγμα που όλος ο φίλαθλος κόσμος της Ελλάδος έχει την απαίτησην να το μάθη, διότι ο ΑΡΗΣ είνε εκείνος που και εφέτος θα διεκδικήση πρώτον το Πρωτάθλημα της Μακεδονίας, το οποίον από ετών κατέχει, κατόπιν δε και το Πρωτάθλημα της Ελλάδος το οποίον του απέσπασε πέρυσιν ο Παναθηναϊκός.

Δια να καταλήξωμεν δε πως προπονείται ο ΑΡΗΣ θα αναφέρουμε πρώτον πόσους ποδοσφαιριστάς και πόσας ομάδας έχει.

Ο ΑΡΗΣ έχει εκατό περίπου ποδοσφαιριστάς από τους οποίους εσχημάτισε πρός το παρόν τέσσαρας πλήρεις ομάδας με 5 εως 6 αναπληρωματικούς.

Οι λοιποί ποδοσφαιρισταί είνε μια καλή εφεδρεία.

Η Α' ομάς του ΑΡΕΩΣ περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστάς: Τον Κατράντζόν και τον Κουμπλήν ως τέρματοφύλακας.

Τους Οικονόμου, Γκιγκόπουλον και Οπλοποιόν ως οπισθοφύλακας. Τους Κατσαούνην, Βικελίδην Ι, Βικελίδην ΙΙ και Δανελιάν ως μέσους και Βογδάνου, Αγγελάκην, Κίτσον, Καλτέκην και Αργυριάδην ως κυνηγούς.

Η Β' ομάς του ΑΡΕΩΣ απαρτίζεται από τους Ακριτίδην, Τρυπόπουλον, Πολυζωίδην, Παίων, Σιώπην, Γεωργιάδην, Τζίτζιφαν, Κωσταρόπουλον, Καλογιάννην και Κύρου.

Άπαντες οι ανωτέρω παίκται έχρησιμοποιήθησαν πολλάκις ως αναπληρωματικοί της Α' και είς πάσαν στιγμήν δύνανται να τους αντικαταστήσουν.

Την Γ' ομάς του ΑΡΕΩΣ απαρτίζουν έφηβοι από 16 εως 19 ετών αλλά υπάρχουν και μικρότεροι μεταξύ των οποίων και ο τρίτος των αδελφών Βικελίδων ο νεαρώτατος Κλεάνθης Βικελίδης.

Ο Βικελίδης ο ΙΙΙ λοιπόν διά πρώτην φορά εφέτος μετέχει είς το πρωτάθλημα προσφέρων τας υπηρεσίας του ως μέσα αριστερά της ομάδος του.

Είναι ένας παίκτης ο οποίος ταχύτερον των αδελφών του θ'αναπτυχθή και θα κληθή ν'αντιπροσωπεύση τα εθνικά μας χρώματα.

Την Δ' ομάδα του ΑΡΕΩΣ απαρτίζουν παίκται από 12 εως 14 ετών. Είναι ομάς η οποία σπανίως ηττάται και από την οποίαν ο ΑΡΗΣ εκλέγει τας περισσότερας φοράς τους αναπληρωματικούς του.

Και τώρα ας έλθομεν εις το θέμα μας.

Ο ΑΡΗΣ από εξαμήνου περίπου έχει προπονητήν τον κ.Βαλέρ, τέως τοιούτον της Αιγυπτιακής Εθνικής ομάδος.

Ο κ.Βαλέρ πρώτα πρώτα φροντίζει διά την καθαριότητα του γηπέδου και των αποδυτηρίων, τα οποία λάμπουν πάντοτε. Διά την καλήν εμφάνισην και διαγωγήν των παικτών και με μανίαν διά το κόψιμο των μαλλιών των. Το καλοκαίρι τα κεφάλια των Αρειανών ποδοσφαιριστών μοιάζουν σαν κολοκύθια!

Ο κ.Βαλέρ τιμωρεί κάθε παίκτην που θα τον δη να έχη τα χέρια του στις τσέπες.

Τους ποδοσφαιριστάς ο κ.Βαλέρ προπονεί τρίς της εβδομάδος. Την Τρίτην, την Τετάρτην και την Παρασκευήν.

Την Τρίτην και Τετάρτην προπονεί όλους τους ποδοσφαιριστάς και την Παρασκευήν χωριστά την Α' και Β' ομάδα.

Την Τρίτην όλοι οι ποδοσφαιρισταί γυμνάζονται είς τα αθλητικά. Είς τον δρόμον των 100μ. είς την σφαίραν, το άλμα είς μήκος, το άλμα είς ύψος και είς δρόμον ταχύτητος κλπ.

Επακολουθούν σουηδικαί ασκήσεις και κατόπιν γυμναστικαί, σχετικαί με το ποδόσφαιρον. Ακολούθως άλμα είς ύψος, σχετικόν διά τις κεφαλιές κατά την εκτέλεσιν των κόρνερ.

Την Τετάρτην όλοι οι ποδοσφαιρισταί διέρχονται από το καμαράκι των σουτ. Ο κ.Βαλέρ δίδων μεγάλην σημασίαν είς τα σουτ των ποδοσφαιριστών από της πρώτης ημέρας της αφίξεως του, εφρόντισε σε μια γωνιά του γηπέδου να κάμη ένα καμαράκι από δίχτυα. Η μία όμως πλευρά απαρτίζεται από τον τοίχον είς τον οποίον σουτάρουν συνεχώς με τα δύο πόδια οι ποδοσφαιρισταί, από εκατό ακριβώς φορές. Οι λοιποί ποδοσφαιρισταί εν τω μεταξύ παίζουν Βόλευ Μπωλ με κεφαλιές.

Ακολούθως γίνεται μια μικρά ανάπαυσις και αρχίζουν να παίζουν τέννις με τα πόδια (!) και με μικρές μπάλες.

Και αφού προπονηθούν αρκετά είς το τέννις με τα πόδια και με μικρές μπάλες, προπονούνται ανά τέσσαρες είς το τέννις με το ποδόσφαιρο, πάλιν με τα πόδια!!

Κατόπιν επακολουθούν διάφοροι ασκήσεις με την σφαίραν. Σουταρίσματα προς ορισμένην κατεύθυνσιν και με προσδιορισμένην ταχύτητα. Κόρνερ με κεφαλιές και με βολέ.

Είς τας ανωτέρω δύο περιπτώσεις την σφαίραν ρίπτει διά των χειρών ο κ.Βαλέρ.

Κατά τα διαλλείματα των διαφόρων ασκήσεων οι ποδοσφαιρισταί τρέχουν ανά εκατό περίπου μέτρα και σουτάρουν πρός το τέρμα με όλην την ταχύτητα εξ' αποστάσεως 18 μέτρων.

Είς το τέλος δε εκάστης προπονήσεως διεξάγεται η σκυταλοδρομία 2 Χ 100 μέτρα καθ' ομίλους.

Έκαστην Πέμπτη που οι μαθηταί δεν έχουν σχολείον οι παίκται κάμνουν προπονήσεις τακτικού παιχνιδιού. Κάποτε δε και με ξένας ομάδας με δικαίωμα του κ.Βαλέρ να διακόπτη το παιχνίδι διά τας σχετικάς παρατηρήσεις.

Επίσης η Α' ομάς συναντάται είς αγώνας προπονήσεως με την Β' ομάδα κάθε Παρασκευήν, όταν δηλαδή η ομάς δεν έχει αγώνα την Κυριακήν.

Είς τας ομάδας γίνεται δίς την εβδομάδος θεωρία. Είς την Α' ομάδα την εσπέραν εκάστης Τετάρτης και είς τας λοιπάς ομάδας την εσπέραν εκάστης Πέμπτης.

Μαζί με την θεωρίαν ο κ.Βαλέρ δίδει διαφόρους πληροφορίας διά τους σπουδαιότερους αγώνας της εβδομάδος όλου του κόσμου! Δηλαδή πώς έπαιξεν η τάδε ομάς, τι σφάλματα έκαμεν και ποια μέτρα θα λάβουν οι υθίνοντες διά να μην επαναληφθούν.

Επίσης γίνεται θεωρία τακτικής παιχνιδιού, με 22 ξύλινους ποδοσφαιριστάς και διδάσκει των κανονισμών ποδοσφαιρίσεως.

Τέλος ο κ.Βαλέρ κάμνει διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης είς όλους τους ποδοσφαιριστάς και φροντίζει να γίνουν καλοί πολίται και πατριώται".
1930: Πως προπονείται ο ΑΡΗΣ! Reviewed by Administrator on Μαΐου 30, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by retro1914 © 2014 - 2015
Powered By Aris Retro 1914, Designed by Sweetheme

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.